Activiteitenverslag 2019
OPZC Rekem

Fijn dat u interesse toont in het activiteitenverslag 2019 van OPZC Rekem. Het was voor ons een druk en spannend jaar waarin veel aandacht was voor de NIAZ-accreditatie. Gaan we het halen, geraken we op tijd klaar… ?

We hebben het gehaald en zijn trots op de prestatie die is neergezet door alle medewerkers van OPZC Rekem. Maar er was meer in 2019. Graag laten we ons verhaal over 2019 zien, te beginnen met een terugblik en vooruitblik, geschreven in een voor iedereen bizarre tijd: de COVID-19 crisis. We nemen je graag mee op reis door 2019.

Voorwoord

We zijn 2019 uitgestapt op een ‘wolk’.  Na enkele jaren hard werken, zijn we er in geslaagd een NIAZ-accreditering te bekomen. Niet alleen voor het ziekenhuis, maar ook voor de psychiatrische verzorgingstehuizen (PVT).  Hiermee zijn we het eerste psychiatrisch centrum dat zich voor beide domeinen van een accreditering kon voorzien. Een oprecht dank je wel aan alle medewerkers hiervoor.

Lees meer

Het traject naar de NIAZ-audit

Met elkaar – voor elkaar. De NIAZ-accreditatie was een belangrijk, misschien wel het belangrijkste thema, in 2019. Bijna drie jaar lang is gewerkt naar de audit die van 2 tot en met 6 december 2019 plaatsvond. De week waarin de NIAZ-auditoren OPZC Rekem bezochten, was een week om nooit te vergeten. Vijf dagen waarin het samenwerken en samen werken sterker dan ooit voelbaar was. Met als kers op de taart de slotbijeenkomst met de eerste resultaten: een mooie score van 97 % op alle gouden criteria. De officiële uitslag volgde pas later, maar de positieve vibes gaven vertrouwen op een goede afloop. En die kon ook gemeld worden in februari 2020. En er was meer: OPZC Rekem was het eerste zorgcentrum in Vlaanderen met een NIAZ-accreditatie voor het psychiatrisch verzorgingstehuis!

Het effect van het accreditatieproces weergeven in een jaarverslag is niet eenvoudig. Er gebeurde zoveel binnen de organisatie om ‘ons huis op orde’ te krijgen voor de NIAZ-audit.  Er is veel werk verzet door iedereen.  Nieuwe werkwijzen en procedures deden hun intrede: alles moest NIAZ-proof zijn. Verandering leidt vaak tot stress en dat was in OPZC Rekem niet anders. Maar het is ons gelukt om de juiste weg te vinden en moed te houden. Het is een traject dat we samen hebben afgelegd, stap voor stap.

Hoe de artsen het NIAZ-accrediteringstraject ervaarden lees je hier

In 2019 haalden wij het NIAZ-label voor OPZC Rekem

Al die verbeteringen zijn gerealiseerd dankzij:

  • Alle enthousiaste en gemotiveerde medewerkers, die bereid waren om mee te werken aan het verbetertraject en ondertussen de kwaliteit van zorg aan patiënten en bewoners bleven garanderen. Het gewone werk gaat immers ook verder.
  • De implementatoren, die feedback gaven over de haalbaarheid van procedures en die op hun eigen ludieke en creatieve manier  kwaliteit op de zorgeenheid belichtten via spel, quiz, filmpjes, rollenspel….
  • Stafmedewerkers, die de NIAZ-normen en -criteria uitgespit en verwerkt hebben tot beleid en procedures die werken in ónze organisatie, voor ónze patiënten en bewoners.
  • De maar liefst 22 enthousiaste interne auditoren, die klaarstonden om audits te doen op zorgeenheden en diensten en die kritisch doch steeds constructief een objectieve spiegel voorhielden, om te benoemen wat goed ging en om de vinger te leggen op wat beter kon.
  • De nieuwe communicatiekanalen, die gebruikt werden om goede initiatieven in de kijker te zetten en handvatten te geven om kennis op te frissen: muurkranten, nieuwsbrieven, NIAZ-gidsen, VIR-waaiers, screensavers, de NIAZ-roadshow.
  • De betrokkenheid van directie en artsen. De moed en ambitie om ook het psychiatrisch verzorgingstehuis (PVT) mee te nemen, als eerste in Vlaanderen.

Potgrond en NIAZ?
Een perfect duo!

Het was een hele klus voor de NIAZ-implementatoren om nieuwe richtlijnen en werkwijzen te introduceren op zorgeenheden. De een was nog creatiever dan de ander. Maar creativiteit loont. Kijk naar Kristel De Brucker, referentieverpleegkundige Langdurige zorg. Zij raakte geïnspireerd door een act van het beroemde duo Raf en Ronny, uit lang vervlogen tijden. Een act die te maken had met potgrond. “De basis van de basis is potgrond”, geeft Kristel aan. Potgrond ging een belangrijke rol spelen op de zorgeenheden waar Kristel actief is als NIAZ-implementator. Voor haar is potgrond de basis van de basis en rond die basis moet je aan de slag. Een solide basis vormde de vaste grond voor vele nieuwe richtlijnen en werkwijzen die geïntroduceerd moesten worden. En ze hield vast. Letterlijk en figuurlijk. Echte potgrond kreeg een plek midden op de vergadertafel.  De potgrond zorgde voor structuur waarop verder gebouwd kon worden, wat uiteindelijke zorgde voor een glansrijk resultaat: het behalen van de NIAZ-accreditatie.

Morgen begint vandaag © Bas Schreuder, NIAZ-auditor

Het accreditatietraject stopte niet in december met de audit. Na het bericht in februari dat we voldeden aan de eisen van NIAZ, stond vast dat we voor een tweede audit gaan. Ook de volgende jaren blijven we de kwaliteitswerking en feedbackcultuur verder borgen en verbeteren. We blijven kritisch kijken naar onze eigen procedures; waar kunnen we vereenvoudigen, waar kunnen we verbeteren, waar kunnen we de patiënt, bewoner en zijn naasten nog meer betrekken?
We zijn er klaar voor!

Maar 2019 was ook meer dan alleen NIAZ

Dag van de Zorg

Op zondag 15 maart verwelkomden we honderden bezoekers op onze campus in Rekem tijdens de Dag van de Zorg. Niemand minder dan onze voogdij-minister Jo Vandeurzen startte zijn toer die dag langs verschillende Vlaamse zorginstellingen, bij OPZC Rekem. Het was alweer een paar jaar geleden dat we een groot deel van de campus open stelden voor publiek. Er was belangstelling voor vele aspecten van de psychiatrische zorg die we leveren. Zo was de rondleiding door de nieuwbouw van Forensische zorg heel snel volgeboekt, maakten veel mensen een tocht over de campus in de huifkar, getrokken door ons mooie paard Rambo. Maar er was zoveel meer, tot grote tevredenheid van de bezoekers. Omdat het haast onmogelijk was om alles wat werd aangeboden te bekijken, ontving iedereen een krantje waarin het behandelproces rond een patiënt werd uitgelegd. En…..ontving elke bezoeker een boekje waarin de favoriete recepten stonden van een aantal medewerkers.

OPZC Rekem inspireert met symposium over bijzondere doelgroep

OPZC Rekem opende in 2018 een nieuwe zorgeenheid voor geïnterneerden met een verstandelijke beperking. Het is een bijzondere doelgroep op het kruispunt van psychiatrie, orthopedagogie en justitie. Om de ervaringen van het eerste anderhalf jaar te delen met collega’s uit Vlaanderen, vond op 3 mei in Alden Biesen een symposium plaats. Zo’n 140 belangstellenden kwamen een hele dag bijeen om te luisteren naar elkaars verhalen en expertise. De dag was een ware inspiratiebron. Een dag ook die begon met een muzikaal onthaal van de deelnemers door een groepje medewerkers en patiënten/bewoners. Geheel in sfeer van het symposium en het fraaie Alden Biesen.

Herstelambassadeur Tine Raskin

Eind 2019 kreeg OPZC Rekem met Tine Raskin een nieuwe herstelambassadeur. Ze combineert het ambassadeurschap met haar werk als stafmedewerker Nursing. Tine’s taak is de verdere implementatie van herstelondersteunende zorg waarvoor al eerder de basis was gelegd. Ze ziet het als een mooie uitdaging om de samenwerking tussen zorgverlener en ervaringsdeskundige meer te integreren binnen het zorgproces. Er is een werkgroep geformeerd die de naam Herstel² (Herstel kwadraat) kreeg. Hierin zijn alle clusters en disciplines vertegenwoordigd. De werkgroep wil graag evalueren hoe herstelgericht onze organisatie momenteel is en hoopt in de tweede helft van 2020 te komen met concrete verbeteracties.

“De fundamenten zijn gelegd, nu wacht de verdere uitbouw. Zo zijn onze ervaringsdeskundigen al op verschillende eenheden binnen OPZC Rekem actief, bijvoorbeeld met zogenaamde HOPE-uurtjes.” Eén van de eerste zaken die Tine aanpakte, was persoonlijk kennismaken met onze ervaringsdeskundigen. Om elkaar beter te leren kennen. “Patiëntenparticipatie is een belangrijk onderwerp én onderdeel van de volgende NIAZ-accreditatie. Daar kunnen we de kennis van de ervaringsdeskundigen heel goed bij gebruiken,” vindt Tine Raskin.

Foto: Tine met Luc Luycx, voorzitter van de werkgroep Ervaringsdeskundigen.

Samen aan de wandel

De eerste maandag van oktober is al enkele jaren gereserveerd voor de OPZC-dag. Deze activiteit valt ook altijd binnen de Tiendaagse voor de Geestelijke Gezondheid. Op deze dag komen patiënten, bewoners, medewerkers, ervaringsdeskundigen en vrijwilligers samen voor een gezamenlijke bezigheid. Deze keer was dat een wandeling langs bekende en onbekende plekjes op onze 53 hectaren grote campus. Iedereen genoot van het natuurschoon, maar zeker ook van de gezelligheid, het contact en de lekkernijen die na de wandeltocht werden uitgedeeld door onder andere directieleden. Het lekkers was gemaakt op verschillende zorgeenheden en was niet alleen een lust voor het oog…..

Nieuwbouw Forensische zorg

In het najaar van 2019 verhuisden de zorgeenheden Forensische zorg 1 en 4 naar de nieuwbouw. Verpleegkundige Astrid Mertens vertelt hoe het werken in de nieuwe omgeving bevalt.

De ideale patiëntenbespreking

De ideale patiëntenbespreking. Dat was een van de ambities van de werkgroep Patiëntenparticipatie, gevormd door medewerkers van de clusters Ouderenzorg en Acute zorg én patiënten. Samen bogen zij zich over hoe de ideale situatie er uit zou moeten zien. Er werd zelfs een ideale patiëntenbespreking nagespeeld en opgenomen om te tonen tijdens de jaarlijkse beleidsdagen van beide clusters.

Het bleek een hele klus die het een en ander veranderde voor de medewerkers en de patiënten.  De basis werd gelegd in 2018 en in 2019 werd verder gebouwd. Verpleegkundige Ouderenzorg 4B, Niels Jacobs, is lid van de werkgroep Patiëntenparticipatie en vertelt graag over de ideale patiëntenbespreking. “Een hele tijd werd alles beslist voor de patiënt. Er was nauwelijks sprake van enige inbreng. Dat vonden we niet goed. We hebben de stap gezet om het anders aan te pakken en de patiënt te betrekken bij zijn behandeling en het bespreken van de voortgang. Hulpvraag en doelstellingen van de patiënten staan centraal. Eerder waren het de verpleging en de arts als eindverantwoordelijke die het behandelplan maakten voor de patiënten. Nu speelt de patiënt, indien zijn gezondheidssituatie dat toelaat, de belangrijkste rol.”

Een deel van de patiëntenbespreking is zonder patiënt en een ander deel met de patiënt. Tijdens het laatstgenoemde deel krijgt de patiënt uitleg over zijn behandeling, de doelstellingen… Zo blijft de patiënt op de hoogte van de ontwikkelingen. Een groot voordeel, vindt Niels. “We zijn er nog niet, maar al heel content met deze stap. We gaan patiëntenparticipatie verder uitbouwen conform onze herstelvisie. De patiënt weet nu beter wat er gebeurt. Hij is mee in de lead. Er wordt niet over de patiënt beslist, maar met de patiënt.“

OPZC Rekem goes social

De opendeurdag was een mooie reden om als OPZC Rekem ook de deuren te openen naar social media. Op het zakelijk netwerk LinkedIn waren we geen onbekende, maar wel op Facebook. De voorbereiding van de opendeurdag en de dag zelf waren goede gelegenheden om ons zorgcentrum op Facebook in de kijker te zetten. En daarna natuurlijk ook. Zeer regelmatig gunnen we onze volgers een kijkje achter de schermen en laten we zien wat we doen en wie we zijn.
www.facebook.com/opzcrekem